14 febr. 2020

Tercera Jornada de debat obert de La Veïnal

Com serà la governança de La Veïnal? 

La importància d’un projecte de producció i emissió d’audiovisuals amb perspectiva comunitària com La Veïnal rau de la seva capacitat de crear realment una comunitat on tota la ciutadania s’hi senti representada i on estigui garantida la interconnexió entre la creació (ja sigui a través de centres de creació amb equipament i persones facilitadores que ofereixin formació, o a partir de les creacions individuals o col·lectives produïdes de manera independent), la seva emissió i difusió a través de plataformes de comunicació amb lògica comunitària i el seu consum, també basat en la interacció i la participació.


Experiències d’altres països com Uruguay, Argentina o Itàlia demostren que l’ús de metodologies participatives són fonamentals pel bon funcionament d’aquest tipus de projectes, on es faciliten eines de formació i acompanyament en la producció de vídeos, s’enforteix el dret d’expressió, es promou la reflexió crítica i l’acció comunitària i es dona suport a la seva difusió mitjançant projeccions també públiques, on tota la comunitat pot veure i compartir un espai de trobada i resignificació de l’espai públic.
En la tercera jornada de debat obert de La Veïnal farem preguntes entorn a aquests temes que volem debatre i compartir amb tots i totes vosaltres. 


Com s’autoorganitza la comunitat que creem al voltat de La Veïnal? Com es garanteix que totes les veus de la ciutat estiguin representades? Quin model organitzatiu tindrem? Parlarem sobre quines alternatives tenim a l’assemblea. Posarem a debat models d’organització interna alternatius: Sociocràcia, Holocràcia, Verticalitat, Democràcia profunda. Coneixerem referents d’altres projectes de televisions comunitàries d’arreu i debatrem sobre quin model ens imaginem per a la Veïnal.

“La Veïnal” no és un projecte tancat i definit, La Veïnal és com una prova pilot permeable a experiències, canvis, aportacions i suggeriments que l’enriqueixin. Per aquest motiu hem organitzat unes jornades obertes durant el mes de febrer, que sota el títol d’”Entre totes fem televisió, entre totes fem La Veïnal”, volem debatre col·lectivament sobre quina programació hauria de tenir aquesta televisió, sota quines plataformes tecnològiques volem difondre els continguts, quin model de governança ha de tenir aquest projecte i quins models de finançament poden donar viabilitat a la televisió.

Per això us animem a participar en les jornades, que tindran lloc cada dimecres del mes de febrer a l’Antiga Escola Massana de Barcelona, i a treballar col·lectivament per a definir aquest projecte per a la ciutat de Barcelona. Us hi esperem!

#FemTelevisió #LaVeïnalTV

Dimecres 19 de febrer, 18:00 hores

Antiga Escola Massana (C/Hospital 56, primera planta)