La Veïnal

 

La Veïnal és una proposta de televisió comunitària i participativa per la ciutat de Barcelona impulsada per col·lectius de video participatiu per donar resposta a necessitat col·lectiva d’articulació d’una veu pròpia dels veïns i veïnes de la ciutat.

Presentació

Avui dia, més que mai, les corporacions de la comunicació juguen un paper determinant en la construcció de la subjectivitat, fonamentalment a causa de l’hegemonia en la informació i el control que exerceixen en els processos comunicatius. Aquest model dominant deixa poc marge perquè la població desenvolupi el seu dret inalienable a la informació, participi en la producció i emissió de continguts així com que s’apropiï de llenguatges i diferents formats de comunicació.

En aquest context, diferents col·lectius audiovisuals considerem necessari i oportú un canvi d’hegemonia cultural que sorgeixi des dels barris, des de les veïnes, un nou paradigma participatiu, comunicatiu i popular que generi relats socials que expliquin això que ens passa com a persones i societat.

Per aportar aquest canvi, proposem crear un canal de televisió (en línia i/o de TDT) que sigui una eina de comunicació de base, transversal i de lògica comunitària i alhora sigui un nou model televisiu que garanteixi la llibertat d’expressió i el dret a la informació de totes les veïnes de Barcelona.

Les veïnes, entitats, col·lectius socials i centres educatius dels diferents territoris seran els veritables protagonistes del nou mitjà audiovisual, mentre que els col·lectius que portem endavant la proposta treballarem per acompanyar i facilitar les tasques de producció de continguts a partir de metodologies de vídeo participatiu.

Considerem aquesta iniciativa com una prova pilot permeable a experiències, canvis, aportacions i suggeriments que l’enriqueixin.