Controvèrsia a l’aula?

30 maig 2023

Els temes controvertits són temes socialment vius que comporten emocions fortes i visions oposades i que sovint porten a la polarització social. Això passa a la societat i arriba a les aules.

Què en fem doncs amb aquests temes? Per què ens resistim a tractar-los a l’aula?

En aquest vídeo, la Marina Caireta i la Cécile Barbeito, d’Escola de Cultura de pau de la UAB, reflexionen sobre la necessitat de treballar la controvèrsia amb l’alumnat, donant eines i oferint metodologies, per véncer pors i reticències per part del professorat, la direcció dels centres educatius i les pròpies famílies.

Una oportunitat educativa per potenciar l’esperit crític de l’alumnat i tota la societat.


La sèrie CÀPSULES METODOLÒGIQUES PER TREBALLAR LA CONTROVÈRSIA A L’AULA, són tres peces audiovisuals realitzades per Fora de Quadre amb Escola de Cultura de Pau amb l’objectiu de donar eines per facilitar al professorat el tractament dels temes controvertits a l’aula.