13 febr. 2019

La Veïnal es fa visible

Durant gairebé 2 anys, els nou col·lectius que impulsem La Veïnal hem estat immersos en un procés participatiu per a elaborar la proposta d’aquest canal de televisió comunitari i participatiu. Així doncs, hem creat des de un marc teòric-metodològic, passant per un treball de prospecció d’entitats, fins a arribar a dissenyar un pla de comunicació que desplegarem el trimestre de 2019. Aquesta primera etapa, de caràcter més endogen, ens ha servit per a consolidar el funcionament del grup motor, determinar les nostres senyals d’identitat i per a començar a teixir xarxes de col·laboració i suport públic-comunitàries. Vinculat amb aquest últim aspecte, a mitjans de 2018 hem començat a formar part del programa Cultura Viva de l’Institut de Cultura de Barcelona ICUB però, al seu torn, també hem dut a terme una prospecció a peu de carrer amb entitats, col·lectius, equipaments i xarxes comunitàries que utilitzen el vídeo per a desenvolupar iniciatives socioeducatives i socioculturals.

D’aquest primer mapatge comunitari, que ha involucrat 22 agents socials representatius de la diversitat d’àmbits d’actuació de Barcelona (gent gran, joventut, infància, immigració, feminisme, etc.), treiem com a conclusió general que La Veïnal es valora com una oportunitat per a la re-apropiació dels mitjans de comunicació, com una via per aconseguir un nou altaveu dels moviments socials, i com una forma de donar veu a les veïnes i als veïns de la ciutat i al tercer sector.

Entre les necessitats manifestades pels col·lectius interpel·lats podem enumerar: des de demandes de sensibilització i formació en determinats àmbits de l’educació, fins a la visibilització de les diferents activitats dels seus espais, així com la necessitat de posar en relleu la diversitat i les problemàtiques dels diversos barris barcelonins que es senten invisibles davant els mitjans de comunicació convencional. Pel que fa a les aportacions, moltes entitats han manifestat la seva predisposició per a la producció de continguts i la sociabilització dels seus coneixements tècnics. Amb les dades extretas de la prospecció podem concloure que La Veïnal compta ja amb el suport, les veus, les capacitats i el bagatge d’una part important del teixit comunitari per a la construcció entre totes i tots d’aquesta TV comunitària.

Un altre dels aspectes que hem treballat a nivell intern és el de la governança i l’estructura organitzativa de La Veïnal. És a dir, la governança entesa com un acord implícit o explícit sobre les decisions: qui decideix què, com es decideix i amb quin poder, mitjans o recursos es compta per a fer-ho. Després d’investigar paradigmes alternatius a l’autocràcia o l’assemblea (model que sovint aparenta una horitzontalitat decisòria però en realitat els qui prenen les decisions són els i les “poderosos/es”) hem optat per implementar l’holocràcia, un sistema que recull totes les veus i inquietuds d’un grup, que preserva l’horitzontalitat i aplica estratègies que regulen els diferents nivells de poder, rang i/o estatus.

La tercera etapa d’aquesta proposta de televisió comunitària i participativa per a la ciutat de Barcelona té un caràcter més exogen, lligat al pla de comunicació i a la presentació del projecte a col·lectius dedicats al vídeo participatiu (trobada realitzada el passat 22 de febrer), als moviments socials (prevista pel març d’aquest any 2019) i davant d’altres experiències europees similars a La Veïnal, amb l’objectiu d’establir sinergies, mecanismes de col·laboració i, a mig termini, la incorporació de més entitats per a enriquir la proposta.

Pel que fa a la Comunicació, ens plantegem l’enfocament d’aquest procés de creació de La Veïnal des d’un quàdruple vessant comunicatiu. D’una banda, hem trobat una forma transformadora de comunicació-relació interna basada en el diàleg i el treball col·laboratiu entre els col·lectius que formem el grup motor de la proposta, i entre nosaltres i altres col·lectius que també es dediquen al vídeo participatiu però que encara no formen part del grup motor. D’una altra banda, l’estratègia comunicativa externa s’adreça cap als agents socials i institucions locals que vulguin participar i donar suport a la proposta. El tercer nucli comunicatiu es refereix a la comunicació pública del projecte amb els recursos, eines i canals necessaris per a tal finalitat. L’última vessant té a veure amb el procés participatiu i la posada en marxa del propi canal de tv.

Dins d’aquest bloc, també hem definit elements fonamentals de l’arquitectura de la proposta: qui som, què volem i què proposem. També quina serà la nostra identitat verbal, és a dir, manera en la qual parlarem, interactuarem i reconeixerem la TV participativa i comunitària. I així és com hem arribat a definir el projecte com “La Veïnal, xarxa per a una televisió comunitària a Barcelona”, conscients que estem encara en una fase de proposició per tal de fer realitat aquest nou canal de televisió.

Pel que fa als objectius, hem fixat un objectiu macro per a la totalitat del projecte que serveix de guia cap a on hem d’anar i d’altres per fer  a curt termini.

Així doncs, l’objectiu Macro de la proposta és: Construir un projecte col·lectiu que obri espai a un relat de contra hegemonia cultural i informativa, des d’una perspectiva veïnal i popular, que faci visible la multiplicitat de realitats i veus de la ciutat, a través de la creació d’un mitjà audiovisual amb una lògica comunitària.

En aquesta nova fase que hem encetat el 2019, La Veïnal treballarà per aconseguir més suport a la proposta, per l’obertura i consolidació del grup motor, així com la presentació del projecte a tota la ciutadania i la continuació del desenvolupament de la tv comunitària. Volem que La Veïnal sigui una realitat i que juntes i junts acabem creant un nou canal de comunicació amb veu pròpia, la de totes les veïnes i els veïns de Barcelona.