16 gen. 2019

JORNADES DE PRESENTACIÓ

Les Jornades de presentació de La Veïnal són un vehicle molt important per entendre el projecte i el seu procés. Durant les jornades cal presentar La Veïnal, estar oberts al debat, qüestionar-nos, aprendre i procurar el consens tan de criteris fonamentals del projecte com de petits detalls o idees poc significatives a priori. Proposem una trobada on poder compartir amb la comunitat de persones ja involucrades i altres que han conegut el projecte més tard i poden estar interessades en conèixer i participar en les futures activitats. La trobada presencial dels col·lectius crea un tipus de comunicació ben diferent al que es crea a través de les pantalles actualment tan present.

La trobada, seminari o jornada prevista per a donar a conèixer el projecte ha patit diverses transformacions des de l’origen del projecte. Diverses vegades es van de plantejar varis formats de Jornades en diferentes dates. A mesura que anava madurant el projecte el calendari de les jornades es va dilatar. Durant aquest temps es va coneixent millor els possibles col·laboradors a través de la prospecció del projecte, i també es va definint la relació amb Cultura Viva i amb altres contextos.

 

Seguidament explicarem amb molta brevetat que a la reunió del 7 de novembre d’enguay es decideix fer dues jornades. Una jornada autònoma, de tarda vespre, a Can Batlló o ubicació similar, oberta als col·lectius de la prospecció i altres col·lectius afins, el dia 19 de gener de 2019. La segona jornada es faria dintre del context de Cultura Viva, al seu calendari d’activitats, els dies 24 i 25 de gener de 2019. Recentment s’han afegit una serie modificacions durant a la reunió del 5 de desembre d’enguany on es decideix que cal fer tres jornades que a continuació es detallen.

1a Jornada

22 gener de 2019

Convoquem aquestes jornades degut al interès mostrat pels col·lectius amb qui vàrem contactar durant el període de prospecció. Aquesta trobada està dirigida als col·laboradors del projecte, a les entitats, col·lectius o grups que han mostrar el seu interès en participar durant la prospecció. Volem convocar a altres col·lectius afins que treballen en el camp de la comunicació o l’audiovisual. Si la trobada reuneix prou col·lectius de la prospecció, i aquests també creen les seves pròpies sinergies, d’alguna manera es pot concloure la primera fase de la prospecció i el treball de camp.

2a Jornada

Aquesta Jornada vol presentar La Veïnal juntament a altres experiències o projectes similars, així com presentar-ho a altres entitats o institucions de manera pública. Dintre del programa d’activitats hem convidat a diferents plataformes de comunicació tant locals com internacionals per poder compartir coneixements i aprendre gràcies a altres exemples.

L’esdeveniment coincideix amb el “Seminari de educomunicación para la justicia glocal” que es durà a terme els dies 9, 15, 16 i 22 de febrer:

http://educomunicacio-glocal.elparlante.es/?page_id=18

http://educomunicacio-glocal.elparlante.es/?page_id=119

 L’esdeveniment està produit conjuntament amb Cultura Viva.

3a Jornada

Calendari a determinar- a partir de mitjans de febrer

Trobada de col·lectius. Aquesta Jornada respon a una convocatòria oberta per a tots els col·lectius de Barcelona interessats en La Veïnal. En aquesta jornada ampliarem la base de col·lectius que formen part de la xarxa. Possiblement es reservarà un dia a  l’Àgora Juan Benítez.