Raiguer; ca nostra, sa meva gent [2020]

29 juny 2022

Al 2019 Càmeres i Acció va iniciar un projecte Documental a Mallorca, concretament a sis pobles de la zona del Raiguer: Sta Maria, Binissalem, Campanet, Selva, Búger i Mancor de la Vall.

El resultat es va presentar en diversos cinemes de Mallorca l’estiu passat, i ara que torna la calor el difonem en obert per posar-lo a l’abast de tothom qui vulgui veure’l.

El projecte, amb el suport dels ajuntaments del Raiguer i el Govern de les Illes, va consistir en formar un grup de joves participants de cada poble per realitzar un procés de creació de cine documental, en primera persona i sense intermediaris/es que reflexés el dia a dia i la quotidianitat d’aquesta part de l’illa. Així doncs, mitjançant dinàmiques de creació, es van creuar totes les fases d’una producció audiovisual fins arribar al documental que us compartim avui: “Raiguer; ca nostra, sa meva gent”.

D’aquesta manera el guió i el rodatge de “Raiguer” ha estat desenvolupat per part de les participants amb l’acompanyament de la cooperativaCàmeresiAcció i el muntatge és l’única part que van realitzar íntegrament CàmeresiAcció.