QUINES FLORS ES PORTEN A UNA FOSSA?

23 març 2023

Quines flors es porten a una fossa? és un docu-assaig experimental que parteix de qüestionar el relat familiar entorn a la mort de la Joaquima Hernandez Oliver, la besàvia de l’autora, on l’única dada que tenia d’ella era que havia mort de boja durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939).

A través d’imatges d’arxiu i imatges filmades es fa un recorregut pels noms, dates i silencis fins a portar-los al present on aquestes genealogies son comunes en l’imaginari col·lectiu i les històries familiars, deixant la porta oberta a aquests futurs propers, difícils d’imaginar, però més fàcils d’entendre.

Per característiques de la investigació i el context s’utilitza un llenguatge binari.

Amb l’ajuda, col·laboració i participació del Grup d’Història de Nou Barris, Marta Blas, Bernat Albareda, Xènia Serrano, Jordi Serrano i Quildo Serrano.

 

#8M2023