Meugenio 30/04/20

01 maig 2020

A los médicos.

Un nou acudit cada dia per La Veïnal. Estrena a les 21 h del 30/04/2020
#MeugenioencasaContigo
Pots demanar-li al Meugenio un tema, un acudit, una dedicatòria o altres suggerències a través dels seus canals a les xarxes socials.

Toni Climent a Youtube