Meugenio 25/04/20

25 abr. 2020

Un nou acudit cada dia per La Veïnal. Estrena a les 19:45 del 24/04/2020
#MeugenioencasaContigo
Pots demanar-li al Meugenio un tema, un acudit, una dedicatòria o altres suggerències a través dels seus canals a les xarxes socials.

Toni Climent a Youtube