EL MARC JURÍDIC DE L’ AMIANT

25 maig 2023

Aquesta taula rodona es va realitzar a la CONVENCIÓ PER UN PAÍS LLIURE D’AMIANT! el passat 26 de novembre de 2022.
Organitzat pel col·lectiu de Jubilats de Macosa-Alstom Afectats per l’Amiant, conjuntament amb la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB)

Anàlisi i valoració del marc normatiu i jurisprudencial en relació amb l’exposició a l’amiant en general i, en particular, als centres i llocs de treball.

Normativa legal per la retirada de l’aminat (àmbit català, estatal i europeu).

Moderador: Marta Barrera Garcia