IN DA HAUS! Organitzem els torns de les tasques amb el calendari

23 març 2022

Seguint la recomanació de les i els estudiants de l’Institut Escola Trinitat Nova per fer la distribució de les tasques domèstiques equitativament, avui les organitzem al calendari.

? IN DA HAUS! La igualtat la comencem a casa!!