Formació en xarxa

23 març 2020

#femlaveinaldesdecasa

GAIMeC – L’ESCOLA D’INVESTIGACIÓ MEDIAMBIENTAL CIUTADANA

L’Institut per a la Monitorització Veïnal d’Espais Contaminats desenvolupa un programa formatiu i d’acompanyament a comunitats afectades per processos de contaminació enfocat a l’adquisició per part d’aquestes, d’autosuficiència investigativa en la defensa dels seus territoris.

[Aportació a La Veïnal: 16 sessions formatives gravades durant 2018 en col·laboració amb Hangar Centre de Producció i Investigació en arts visuals i Tabakalera Centre de Cultura Contemporània.]

https://www.youtube.com/watch?v=41LFj19wNcU&list=PLZpMOkZDiYYt7DbrF_RxJfRtXc1UJ9ZTv
PERIODISME VISUAL – LABORATORI VOIZES.ORG

En esta serie de videos realizados con la escuela de Fotografía Blank Paper se aborda de manera crítica la actual forma de producción del periodismo desarrollando el concepto de periodismo visual para pensar nuevas formas de denuncia y comunicación de la realidad que percibimos.

https://www.youtube.com/watch?v=ZoxLkPg0FXI&list=PLZpMOkZDiYYukDBGEto6E1fsFMC1ljLuUDESENVOLUPAMENT DE PROJECTES VISUALS

En esta serie de videos realizados en 2016 el IMVEC propone una serie de visionados de autoras fotográficas y aborda distintas propuestas para el desarrollo de proyectos visuales.

https://www.youtube.com/watch?v=iJAI56vuj0Y&list=PLZpMOkZDiYYvqQfhLmR8e4iApLYkbjYGM