El Poble s’organitza #2: Red de Cuidados Antirracistas

18 maig 2020

CàmeresiAcció dóna cobertura a l’organització social d’aquest moment d’emergència sanitària, social i econòmica degut al COVID-19.

Per fer front a la precarietat provocada per la crisi del Covid, diferents col·lectius migrants i antiracistes han format la Red de Cuidados Antirracistas a Barcelona. Amb l’ajuda d’activistes i voluntàries, i gràcies a la generositat de la gent, poden alimentar a més de 150 persones de les seves comunitats en situació vulnerable.

Veiem la importància de la solidaritat comunitària i horitzontal i el valor de les cures col·lectives per enfortir la interdependència com a resposta i resistència al sistema individualista i capitalista.

Red de cuidados antirracistas: https://redantirracistacuidados.wordpress.com/