Documental: Camps de treball: una experiència de vida

30 maig 2020

Una immersió durant l’estiu del 2017 en els Camps de Treball que organitza el Casal dels Infants del Raval omple el contingut d’aquest documental on els seus protagonistes reconeixen fer un aprenentatge de vida intens i transformador. Creixement interior, capacitat de gestionar-se, de parlar en públic, d’expressar el que pensen, amistats… Una part d’ells són nouvinguts que han hagut d’atravessar moltes dificultats, passant per centres de menors o pisos tutelats, d’altres acaben d’arribar i encara no coneixen prou bé la llengua ni els costums, i molts altres busquen espais on interactuar amb més joves o obrir-se pas dins la societat. Experiències de vida per a tots ells i totes elles que podeu descobrir en aquest documental que us presentem.

Fora de Quadre. Producció 2018