COVID-19 I VULNERACIÓ DE DRETS HUMANS

12 abr. 2023

Càpsula audiovisual de sensibilització sobre els impactes de la pandèmia de la COVID-19 en la situació global de drets humans, analitzant de forma específica com, a més de les múltiples mesures dirigides a contenir la malaltia i mitigar-ne les conseqüències, també s’han adoptat mesures governamentals que han estat instrumentalitzades per reprimir grups de població específics, reduir l’espai cívic o censurar veus crítiques. Material audiovisual que acompanya el núm. 15 de la publicació Apunts: “COVID-19 i vulneració de drets humans”.