CONFLICTES ARMATS: EL DESPLAÇAMENT FORÇAT DE POBLACIÓ CIVIL I EL REFUGI

01 març 2023

Fora de quadre amb l’Escola de Cultura de Pau han elaborat una sèrie de càpsules pedagògiques per a abordar a l’aula els impactes de gènere dels conflictes armats i el paper de les dones i joves en la construcció de pau, per a abordar les interrelacions entre canvi climàtic i conflictes armats en el món, i sobre les interrelacions entre conflictes armats, desplaçament forçat de població civil i refugi. Totes elles proposen preguntes per a l’acció i són vídeos de sensibilització pensats com a recursos de suport a activitats d’educació per a la pau i la justícia global.

En el primer vídeo s’aborden les interrelacions entre els conflictes armats, el desplaçament forçat de població civil i el refugi, així com abordar propostes d’acció. Aquesta càpsula incorpora també el context global de pandèmia de la COVID-19.