CIUTAT MERIDIANA

28 oct. 2022

La falta d’accés a un habitatge digne i la crisi social i econòmica agreujada per la Covid-19 estan complicant encara més la vida a milers de famílies. Aquests condicions s’agreugen a barris empobrits i històricament deixats de banda per les administracions, com és el cas de Ciutat Meridiana.

Per això, des de l’AV Ciutat Meridiana, la Favb i Entrepobles posen en marxa una campanya de visibilització per mostrar que darrere les dades hi ha persones que mereixen tenir una vida digna.

Reclamen:
– Compliment i pròrroga indefinida de la moratòria dels
desnonaments
– Ampliació de la borsa d’emergència. Cura material i mental de les
persones afectades.
– Regular el mercat de l’habitatge amb més habitatge públic