Barris fets a cops de reivindicació veïnal

13 maig 2020

Campanya per posar plaques commemoratives als espais aconseguits fruit de les lluites barrials i posar de relleu l’importancia de la lluita Veïnal.