Fronteres Socials

Estigmes, prejudicis, etiquetes. Què veiem quan mirem una persona migrant? Com la percebem? Què és la migració? Que fa a una persona migrant? Què és el que ens fa racistes? #fronteresinvisibles​ #stopracisme​ #regularizacionya