Col.lectius de La Veïnal

Els col·lectius impulsors del projecte són:

La Mosca TV LaMosca.TV Quepo CàmeresiAcció
Teleduca NeokinokTV Paso a paso PasoaPaso

Ubu TVUbuTV

elParlante Fora de Quadre

Dintre del programa de:

Cultura Viva

  Altres col·lectius que s’afeigeixen a La Veïnal Telenoika