Carta de principis, La Veïnal

La Veïnal TV neix amb la intenció de deconstruir un projecte col·lectiu que obri espai a un relat de contra hegemonia cultural i informativa des d’una perspectiva veïnal i popular que faci visible la multiplicitat de realitats i veus de la ciutat a través la creació d’un mitjà audiovisual amb una lògica comunitària.

Pretenem

Ser una eina de comunicació i transformació comunitària que a llarg termini sigui base descentralitzada, transversal. Dels barris i pels barris, que faciliti crear el seu propi relat de la ciutat, de forma que cada barri pugui produir continguts de manera autònoma.

Creiem

En la construcció col·lectiva i participativa.

En la necessitat de contrarestar els discursos del mitjans hegemònics, amb una eina que permeti a la població de la ciutat de Barcelona dir la seva i apoderar-se dels mitjans.

Defensem

El dret a la informació, a la comunicació i la llibertat d’expressió de totes les persones.

La possibilitat de tenir plataformes lliures d’interessos econòmics, corporatius i partidistes.

La necessitat de mitjans amb finançament públic i independent.

La igualtat de drets de totes les persones i el respecte a la diversitat.

Volem

Fomentar el diàleg intergeneracional i estimular la interacció entre tota mena de diversitats.

Treballar per la no precarització del sector de professionals de vídeo participatiu.

Treballar per la defensa d’un marc jurídic per a projectes públic-comunitaris en l’àmbit cultural, que permeti blindar la seva independència i la gestió comunitària davant els possibles canvis a la institució.

Contribuir a un canvi d’hegemonia cultural, a l’auto representació, el vincle social, les sinergies, el compromís, l’enfortiment d’acció política, la diversitat, la igualtat de gènere, la transformació…

Treballar pel sentit de comunitat i estimular el debat crític.