Si vols enviar un vídeo per publicar a www.laveinal.cat omple el formulari de recepció de continguts amb la data necessària.​​

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018, l’informem sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal. La present Política de protecció de dades té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les seves dades de caràcter personal. LaVeinal assumeix el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recollir informació innecessària.