Contacte psicologia i cures

L’Espai psicològic ofereix consells, acompanyament i assessorament psicològic de manera gratuïta per a aquelles persones que ho necessiten mentre dura l’estat de confinament. Pots utilitzar els recursos penjats a la web o en el cas que necessitis d’un suport personal, omplir el formulari o escriure un mail. Si vols sumar-te donant suport escriun-hos.

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018, l’informem sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal. La present Política de protecció de dades té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les seves dades de caràcter personal. LaVeinal assumeix el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recollir informació innecessària.