En aquest espai hi podeu trobar temes relacionats amb els drets de la ciutadania i els Drets humans en temps d’Estat d’Alarma i confinament. Podeu rebre també assessoraments gratuïts puntuals contactant a través d’aquest formulari o el correu dretshumans@laveinal.cat

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018, l’informem sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal. La present Política de protecció de dades té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les seves dades de caràcter personal. LaVeinal assumeix el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recollir informació innecessària.