Drets humans

En aquest espai hi podeu trobar temes relacionats amb els drets de la ciutadania i els Drets humans en temps d’Estat d’Alarma i confinament. Podeu rebre també assessoraments gratuïts puntuals contactant a través del formulari o el correu dretshumans@laveinal.cat

Featured Video Play Icon

Covid19 i Presons – La Veïnal

Iñaki Rivera Beiras, jurista i acadèmic, director de l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de l’Universitat de Barcelona, explica la situació de les presons catalanes amb el Covid19 i la influència de l’Estat d’Alarma, per a laveinal.cat. Per qualsevol comentari, contacta amb nosaltres a dretshumans@laveinal.cat

Featured Video Play Icon

Covid19 i CIEs – La Veïnal

Andrés García Berrio, advocat penalista i codirector de Iridia (Iridia.cat), explica l’afectació del coronavirus i l’Estat d’Alarma als Centres d’Internament d’estrangers i CITE de l’Estat espanyol, per a laveinal.cat. Per qualsevol comentari, contacta amb nosaltres a dretshumans@laveinal.cat

Featured Video Play Icon

Estat d’Alarma i desobediència – La Veïnal

Estat d’Alarma i desobediència – #femlaveinaldesdecasa
Xavier Muñoz Soriano, advocat penalista i criminòleg (XMSpenal.com), explica les bases legals de l’Estat d’Alarma i les mesures de confinament decretades pel govern, així com els marges i conseqüències de la desobediència per a laveinal.cat. Per qualsevol comentari, contacta amb nosaltres a dretshumans@laveinal.cat