Blog

Jornada de presentació a col·lectius audiovisuals

22 gener de 2019 de 18 a 20 hr

Antiga Escola Massana

Convoquem aquestes jornades degut al interès mostrat pels col·lectius amb qui vàrem contactar durant el període de prospecció. Aquesta trobada està dirigida als col·laboradors del projecte, a les entitats, col·lectius o grups que han mostrar el seu interès en participar durant la prospecció. Volem convocar a altres col·lectius afins que treballen en el camp de la comunicació o l’audiovisual. Si la trobada reuneix prou col·lectius de la prospecció, i aquests també creen les seves pròpies sinergies, d’alguna manera es pot concloure la primera fase de la prospecció i el treball de camp.

 

JORNADES DE PRESENTACIÓ

Les Jornades de presentació de La Veïnal són un vehicle molt important per entendre el projecte i el seu procés. Durant les jornades cal presentar La Veïnal, estar oberts al debat, qüestionar-nos, aprendre i procurar el consens tan de criteris fonamentals del projecte com de petits detalls o idees poc significatives a priori. Proposem una trobada on poder compartir amb la comunitat de persones ja involucrades i altres que han conegut el projecte més tard i poden estar interessades en conèixer i participar en les futures activitats. La trobada presencial dels col·lectius crea un tipus de comunicació ben diferent al que es crea a través de les pantalles actualment tan present.