Governança

L’Holocràcia, un sistema d’organització en pràctica a La Veïnal

L’holocràcia considera que l’èxit de les organitzacions depèn també de la seva capacitat per satisfer les necessitats de les persones que les formen, com ara la seguretat, la pertinença, la connexió, el reconeixement o l’autorealització. L’efectivitat en els projectes regits per la holocràcia es basa en tres elements que la determinen:

1. Resultats: Complir el seu propòsit, assolir els seus objectius, aconseguir resultats.

2. Persones: Satisfer importants necessitats personals dels seus membres.

3.Processos: Comptar amb processos i estructures adequades per mantenir la seva integritat, adaptant-les favorablement a un entorn canviant i absorbint  i aprenent de les pertorbacions internes i externes a què està sotmesa.

L’ORGANITZACIÓ HOLOCRÀTICA

L’ORGANITZACIÓ HOLOCRÀTICA

GOVERNANÇA – PROPOSTA D’ORGANITZACIÓ– LA VEÏNAL

L’objectiu és assegurar la pròpia integritat i autonomia a través de processos i estructures efectives, que facin de La Veïnal un projecte flexible, adaptable i resilient.

L’holocràcia parteix de la idea que l’èxit de les organitzacions humanes depèn també de la seva capacitat per satisfer les necessitats de les persones que les formen, independentment de que siguin fundadors/es, simpatitzants o usuàries. Algunes d’aquestes necessitats són: Seguretat, pertinença, connexió, reconeixement, autorealització, etc. 

  • Model d’efectivitat grupal 

S’estableixen tres elements per determinar l’efectivitat del projecte, els tres elements són igual d’importants:

  1. Resultats: Complir el seu propòsit, assolir els seus objectius, aconseguir resultats. 
  2. Persones: Satisfer importants necessitats personals dels seus membres. 
  3. Processos: Comptar amb processos i estructures adequades per mantenir la seva integritat, adaptant favorablement a un entorn canviant i absorbint (aprenent de) les pertorbacions internes i externes a què està sotmesa (resiliència).