Bones-practiques-per-atendre-la-diversitat-sexual-als-entorns-sanitaris-PRACTIQUES-NO-NORMATIVES