Renda Bàsica Universal –Més temps per participar? – 3er CAB

06 jul. 2023

Presentació de la proposta de Pla Pilot de la Renda Bàsica Universal a les Associacions de Barcelona i les oportunitats que podria representar.

Les associacions necessitem gent amb ganes i, sobretot, temps per participar i implicar-se en els afers col·lectius. Fa temps que es  reivindiquen polítiques per facilitar que la ciutadania disposar de més temps per dedicar-se al bé comú.